Насловна

Услуги кои што ги нуди ПЗУ Др. Панче Арсов:

– Интернистички преглед со ЕКГ, Спирометрија
– Колор доплер ехокардиографски преглед
– Ехосонографско иследување на тироидна жлезда
– Доплер сонографско иследување на крвни садови на врат
– Ехосонографско иследување на абдомен и урогенитален систем
– Доплер на периферни крвни садови
– 24 часовен Холтер ЕКГ
– 24 часовен Холтер на крвен притисок ( АБПМ )
– Ултразвучна коскена дензитометрија